[ Diensten ]

SCHATTINGEN

Schattingen van onroerende goederen (venale waarde, gedwongen verkoop-
waarde, huurwaarde...) in het kader van:

- aankoop en verkoop
- aanvraag woonkrediet voor aankoop onroerend goed (banken)
- nalatenschap
- voorafgaande schatting
- inbreng in vennootschap
- vereffening en verdeling (o.a. echtscheidingen...)
- onteigeningen

OPMETINGEN

- Opmetingen inzake verkopen van gronden en gebouwen
(plan aan notariële akte)
- Technische opmetingen (in opdracht van architecten, tuinarchitecten en studiebureaus)

DIVERSE

- Verkavelingsaanvragen
- Stedenbouwkundige attesten nrs. 1 en 2
- Plaatsbeschrijvingen vóór de aanvang
en bij einde van werken
- Plaatsbeschrijvingen bij aanvang
en einde huur
- Muurovernames
- Afpalingen
- Gerechtsdeskundige

[ Guy Aendenboom ]

Afgestudeerd als licentiaat geografie-landmeetkunde in 1997

Beëdigd voor rechtbank 1ste aanleg Antwerpen in 1997

Van 1997-1999 gewerkt in privé sector bij landmeetkundige studiebureaus en Distrigas.

Sinds 1999 zelfstandig landmeter-expert met een bijzondere interesse en bekwaamheid in schattingen onroerend goed en opmetingen.